Persondatapolitik

1. Generelt.

Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Tina Skov Akupunkturs hjemmeside indsamler og behandler data.
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i kontaktformular eller som vi indsamler via hjemmesiden.
Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til virksomheden vedrørende personoplysninger skal ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 7.2

2. Virksomhedens indsamling af personoplysninger

2.1 Hvilke oplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1.1 Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, din ip-adresse og informationer om din computer med henblik på at forbedre indholdet på hjemmesiden, opbygningen af denne samt optimere din oplevelse på denne.

2.1.2 Når du benytter vores kontaktformular, afgiver du frivilligt og utvetydigt samtykke til, at vi må benytte dine indtastede data til at kontakte dig med henblik på at betjene dig og besvare eventuelle spørgsmål.

2.2 Hvad bruger vi oplysningerne til?

2.2.1 Som nævnt i punkt 2.1.1 bruger vi de indsamlede oplysninger til at varetage
vores interesser i at forbedre hjemmesiden for de besøgende.

2.2.2 Vi bruger din ip-adresse til at fastlægge din geografiske placering.

3. Brug af databehandlere

3.1 Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden, fx bistår vores leverandør os med forbedringer og opdatering af hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse.

3.2 To af disse databehandlere, Google Analytics og Google Search Console, begge v/Google, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. privacy shields. En kopi af certificeringen kan findes her: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=da

4. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmode os oplysning om blandt
andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen
tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der
evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler
for dig. For udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 50,00,- Hvis du
ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning
sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os.
Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har
registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så
oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet
af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke afgivet i fx kontaktformular. I det
omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde
vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine
personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de
oplysninger, vi behandler om dig ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportalitet.

4.6.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til
en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse
med, at du giver samtykke til, at vi bruger din ip-adresse til at fastlægge din
geografiske placering, jf. punkt. 2.1.1.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores
behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre
funktioner på hjemmesiden og opbygning heraf.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af
dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte
markedsføring.

4.7.3 Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at
behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til
fortsat behandling.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke.

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-
adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.1.1. Hvis du
tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan
være berettiget til at fortsætte behandlingen jf. pkt. 2. I sådanne tilfælde vil du
blive orienteret herom.

4.8.2 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke afgivet ifm. vores
kontaktformular. Hvis tilbagekaldelsen finder sted før, vi har svaret på din
henvendelse, skal du være opmærksom på, vi ikke har mulighed for at kontakte
dig.

4.8.3 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på
info@tinaskov.dk.

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.
1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

5. Sletning af persondata.

5.1 Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmeside i en periode på 26 måneder, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret) kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

5.2 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at
vi må sende dig markedsføring pr. email, sms og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen jf. pkt. 2.

6. Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

7.1 Tina Skov Akupunktur er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:
Tina Skov Akupunktur
Borggårdsparken 52
Dk-7080 Børkop
Tlf. 6169 1689
Email: info@tinaskov.dk

8. Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

8.2 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden og dine personoplysninger vil blive slettet.

9. Versioner

9.1 Dette er version 1.0 af virksomhedens persondatapolitik, dateret d. 10.1.2018

 

Læs evt. også min Cookiepolitik igen, du kan finde den her